^Powrót na góre
baner

Projekt 10.1.3 - dodatkowa rekrutacja na zajęcia z geografii, informatyki i matematyki

Informujemy , że w  terminach od 7.01.2019  do 11.01.2019 oraz 28.01.2019  do 1.02.2019 w naszej szkole będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja na zajęcia z geografii, informatyki i matematyki w ramach Projektu " Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Warsztaty z animaloterapii

16 listopada klasa 2F psychologiczno-językowa  uczestniczyła w warsztatach z ANIMALOTERPII. Zajęcia przeprowadziła pani psycholog mgr KATE SZUMAŃSKA, certyfikowany animaloterapeuta.

DSC04318 

Uczestnicy poznali zasady pracy oraz możliwości wykorzystania zwierząt w terapii różnych zaburzeń, takich jak porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm, ADHD, schizofrenia. Zapoznali  się także z testami, które służą do określania  predyspozycji zwierząt do pracy z ludźmi.

DSC04322   

Z głębokim smutkiem i żalem

IMG 6928Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Panią Eugenię Romańską uczennicę Bolesława Barbackiego oraz wielką Przyjaciółkę naszej szkoły.
 
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim składają
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu

Projekt 10.1.3 - wyniki rekrutacji stypendialnej

W dniu 19.11.2018 zakończyła się rekrutacja stypendialna. Wnioski uczniów z numerami : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 zostały zakwalifikowane do pomocy stypendialnej w ramach projektu: " Zwiększenie potencjału szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycję w kształcenia".

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook